ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ Η ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ BLOG ΟΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΑΙL ΜΟΥ:

heliastheo96@gmail.com

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Οι απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά και τα Μαθηματικά!!!


Χωρίς προβλήματα κύλησε η πρώτη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

Σε ό,τι αφορά στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, οι καθηγητές της ΟΕΦΕ είπαν ότι τα θέματα ήταν απαιτητικά με κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας. Όπως εξήγησαν οι φροντιστές σε όλα τα προς εξέταση μαθήματα, τηρήθηκε εφέτος ο κλιμακούμενος βαθμός δυσκολίας, προκειμένου μέσα από τη διαβάθμιση να φανεί ποιος έχει μελετήσει καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πάντως αν και δύσκολα, τα θέματα κρίθηκαν ως κατανοητά.

Σε ό,τι αφορά στα Αρχαία Ελληνικά οι καθηγητές της ΟΕΦΕ έκριναν ότι ήταν από τα δυσκολότερα μαθήματα  που έδωσαν έως σήμερα οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης. 

Το διδαγμένο κείμενο ήταν από τα Πολιτικά του Αριστοτέλη και η διαφορά με άλλες χρονιές είναι ότι εδωσαν για μετάφραση τρία αποσπάσματα, ενώ συνήθως έδιναν δύο, οπότε και ο υποψήφιος έπρεπε να έχει διαβάσει πολύ. Οι καθηγητές θεωρούν ότι δεν πρέπει να δυσκόλεψε πολύ το γνωστό κείμενο καθώς έχει χρόνια να μπει, οπότε οι υποψήφιοι το θεωρούν ως «σος». 

Η ερώτηση για την εισαγωγή εμπεριείχε μία λεπτομέρεια, όπως λένε οι καθηγητές της ΟΕΦΕ , οπότε κρίνεται για καλά διαβασμένους, ενώ οι ερωτήσεις του γνωστού κειμένου, ήταν συνδυαστικές και απαιτούσαν προσοχή.

Στο άγνωστο κείμενο, το προς εξέταση θέμα ήταν από τον Θουκυδίδη και χαρακτηρίστηκε ως δυσκολότερο, από το αντίστοιχο περσινό. Οι ερωτήσεις της γραμματικής και του συντακτικού ήταν δύσκολες ενώ και αυτό το μάθημα «έκρυβε» διαβαθμισμένη δυσκολία. 

Δείτε τα θέματα στα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δείτε τα θέματα στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Την Τετάρτη οι μαθητές θα διαγωνιστούν σε τέσσερα ακόμη μαθήματα κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα σε Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης, Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής) και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών).

Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 31 Μαΐου, με Αρχές Οικονομικής Θεωρίας -μάθημα επιλογής όλων των κατευθύνσεων.

Για τους μαθητές, ωστόσο, που εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα και ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, οι εξετάσεις θα συνεχιστούν και μέσα στον Ιούνιο.

Δείτε τις απαντήσεις στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Δείτε τις απαντήσεις στα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Σχόλιο της Επιτροπής Απαντήσεων για τα Θέματα Αρχαίων
Τι λέει η Μαθηματική Εταιρεία και η Πανελλήνια Ενωση Φιλολόγων 


«Μαθηματικά για δυνατούς λύτες»
Όπως αναφέρει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σε ανακοίνωσή της για τα θέματα «κάλυπταν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης και υπήρχε κλιμακωτή διαβάθμιση ως προς τη δυσκολία τους». Απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, δικαιώνοντας το έργο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων και κυρίως την προσπάθεια των υποψηφίων

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εταιρείας:

«Τα ερωτήματα Β1, Β2 εξετάζουν βασικές γνώσεις. Το ερώτημα Β3 είναι, ίσως, το πιο δύσκολο από όλα τα θέματα, καθότι η επιτυχής αντιμετώπισή του απαιτεί λεπτούς αλγεβρικούς χειρισμούς. Το θέμα Γ απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους και κυρίως τα ερωτήματα Γ2 και Γ3. Το θέμα Δ αναφέρεται σε ένα μεγάλο μέρος της ύλης του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού. Η επίλυση του θέματος αυτού απαιτεί πολύ καλή προετοιμασία και βαθιά κατανόηση των εννοιών»

Όπως σχολίασε η Εταιρεία «Καλύπτεται μεγάλο μέρος της ύλης. Υπάρχει κλιμάκωση των θεμάτων ως προς τη δυσκολία, με εξαίρεση το ερώτημα Β3. Η καλή γνώση της ύλης προηγουμένων τάξεων ήταν απαραίτητη.  Τα θέματα ήταν εκτεταμένα και η σωστή διαχείριση του χρόνου από τους υποψηφίους ήταν σημαντικός  παράγοντας για την επιτυχία, ειδικά με το ερώτημα Β3»

Ωστόσο τη Εταιρεία αναφέρει ότι «τα θέματα είναι τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών και απαιτούν ειδικές τεχνικές, που ίσως δεν προωθούν την έλξη και την αγάπη των μαθητών στα Μαθηματικά. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία προτίθεται να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο με μελέτη και διερεύνηση, για το περιεχόμενο και τον τρόπο εξέτασης των Μαθηματικών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση».
 

Επίσης, σαφή χαρακτήρισε τα θέματα  των αρχαίων, η Πανελλήνια Ενωση Φιλολόγων σε ανακοίνωση της. Οπως αναφέρεται σ' αυτήν: «Στα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών, το μεν διδαγμένο συνδυάζει την 11η ενότητα, τη 15η (απόσπασμα) και τη 16η ενότητα από τα Πολιτικά του Αριστοτέλη, το δε αδίδακτο προέρχεται από τις Ιστορίες του Θουκυδίδη, βιβλίο έκτο, κεφάλαιο 28 (από το επεισόδιο των Ερμοκοπιδών). Τα θέματα είναι σαφή στη διατύπωσή τους και ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της σχολικής διδασκαλίας».

Ακόμη αναφέρει ότι το διδαγμένο κείμενο αναφέρεται στις έννοιες της πόλης και του πολίτη. Στις ερωτήσεις: Β1. Ζητείται η δομή ενός συλλογισμού, ο οποίος σχολιάζεται στο σχολικό βιβλίο ως μετάβαση από μία γενική πρόταση στην εξέταση των επιμέρους περιπτώσεων. Β2. Αξιοποιούνται, με τη συγκεκριμένη ερώτηση, η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος του κειμένου. Η πόλη, ως σύνθετη έννοια, παραπέμπει στην έννοια του πολίτη, για την οποία υπάρχει ασάφεια, κατά τον Αριστοτέλη, και την οποία τελικά ο φιλόσοφος προσδιορίζει σε συνάρτηση με τη συμμετοχή του στη νομοθετική και δικαστική εξουσία. Β3. Η ερώτηση με κεντρική έννοια την αυτάρκεια απαιτεί συνδυασμό ανάμεσα στο πρωτότυπο κείμενο και το μεταφρασμένο απόσπασμα. Έχει δύο σκέλη και η απάντηση μπορεί να στηριχθεί και σε σχόλια του σχολικού βιβλίου. Β4. Η ερώτηση αποτελεί αναπαραγωγή σχετικής παραγράφου στην Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου (σελ. 178-179)».

Στο αδίδακτο κείμενο αναφέρεται ως ενδεικτική μετάφραση: «Δεν καταγγέλλεται λοιπόν από κάποιους μετοίκους και από υπηρέτες τίποτε μεν σχετικά με τις Ερμές, αλλά μόνον ότι από νεαρούς σε κατάσταση μέθης και χάριν αστεϊσμού είχαν γίνει πρωτύτερα κάποιοι ακρωτηριασμοί άλλων αγαλμάτων, και ακόμη ότι τα Ελευσίνια Μυστήρια τελούνται σε σπίτια για χλευασμό (προσβολή)· γι' αυτά κατηγορούσαν και τον Αλκιβιάδη. Και αυτά αφού τα υιοθέτησαν (έλαβαν υπόψη) αυτοί που ήταν ιδιαίτερα εχθρικοί με τον Αλκιβιάδη, που τους εμπόδιζε να γίνουν οι ίδιοι με σιγουριά ηγέτες της δημοκρατικής παράταξης και επειδή νόμισαν ότι θα ήταν πρώτοι αν τον έδιωχναν, μεγαλοποιούσαν (το γεγονός) και φώναζαν ότι τάχα και τα μυστήρια και ο ακρωτηριασμός των Ερμών έγιναν με στόχο την κατάλυση της δημοκρατίας και ότι τίποτε από αυτά δεν συνέβη που να μην διαπράχθηκε με τη συμμετοχή του, παραθέτοντας, επιπλέον, ως αποδείξεις τη σύνολη αντιδημοκρατική συμπεριφορά του στις καθημερινές ενασχολήσεις (του)».

Read more

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Drowning Pool - Tear Away!!!

Read more

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΝΙΚΟ!!!

ΛΙΓΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΕΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ!!! ΜΟΝΟ ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ!!!

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗΣ ΜΑΣ ΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΒΡΗΚΕ ΤΡΑΓΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗ Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΘΩΣ ΤΟΝ ΠΑΡΕΣΥΡΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ!!!  

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΤΥΧΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 18 ΧΡΟΝΩΝ ΓΕΜΑΤΟΣ ΟΝΕΙΡΑ ΕΦΥΓΕ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΜΑΣ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΨΗΛΑ!!! 
Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΘΑ ΓΥΡΝΑΕΙ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑ, ΣΤΑ ΣΤΕΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΖΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΟΛΩΝ!!! ΜΑ ΟΛΩΝ!!! ΟΛΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ
ΜΑ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΑΥΤΗ ΠΟΝΑΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΑΝ ΠΛΗΓΗ

ΘΥΜΑΣΑΙ,ΠΟΝΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΙΣ
ΜΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΧΘΕΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΛΕΣ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΕΠΑΙΞΕΣ ΚΑΙ ΕΧΑΣΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ  ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!!! 

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΦΙΛΕ ΝΙΚΟ!!! ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ!!! 
Read more

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Πανελλήνιες 2013: Οι απαντήσεις στα απαιτητικά Μαθηματικά, την Φυσική, την Ιστορία και την Βιολογία!!!


Σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους απευθύνονταν τα θέματα των Μαθηματικών, σύμφωνα με εκτιμήσεις καθηγητών, οι οποίοι ανέφεραν ότι ήταν από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών, καθώς απαιτούσαν συνδυασμό γνώσεων πολλών κεφαλαίων.
Ορισμένοι μαθηματικοί δήλωσαν ότι αρχικά είχε διατυπωθεί κάποια ανησυχία για τη διατύπωση του ερωτήματος Γ3, ωστόσο, διευκρίνισαν πως δεν υπάρχει επιστημονικό λάθος.
Εκτιμάται ότι η δυσκολία των θεμάτων θα επηρεάσει τις βάσεις των τμημάτων που συνδέονται με τα Μαθηματικά.
Στη Φυσική οι καθηγητές θεωρούν ότι μόνο το τέταρτο ερώτημα είχε απαιτήσεις και πως τα υπόλοιπα ήταν μέτριας δυσκολίας.
Μέτριας δυσκολίας κρίνονται από τους εκπαιδευτικούς τα θέματα της Ιστορίας και εύκολα τα θέματα της Βιολογίας.
Τα θέματα και τις απαντήσεις παρέχουν στο NEWS 247 τα φροντιστήρια "ΣΤΟΧΟΣ" και "ΘΕΣΜΟΣ".
Σημειώνεται ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων θα αρχίσουν την Τρίτη, 21 Μαΐου.
Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 08:30 και οι υποψήφιοι πρέπει να είναι στα σχολεία τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.
Read more

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ:Η Μάχη της Κρήτης!!!


Με την ονομασία αυτή έμεινε στην ιστορία η αεραποβατική επιχείρηση, που επιχείρησε η Ναζιστική Γερμανία κατά της Κρήτης στις 20 Μαΐου 1941 και η οποία έληξε δώδεκα μέρες μετά, την 1η Ιουνίου, με την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ήταν μία από τις σημαντικότερες μάχες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με πολλές πρωτιές σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Η απόφαση για την επίθεση στην Κρήτη ελήφθη από το Χίτλερ στις 25 Απριλίου 1941, λίγες μέρες μετά την παράδοση της ηπειρωτικής Ελλάδας στις δυνάμεις του Άξονα, και έλαβε την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ερμής» («Unternehmen Merkur»). Ήταν αμυντική και όχι επιθετική επιχείρηση, όπως αποδείχθηκε αργότερα. Οι Γερμανοί είχαν ως στόχο να εξασφαλίσουν τα νοτιοανατολικά τους νώτα, ενόψει της Επιχείρησης Μπαρμπαρόσα (Εκστρατεία στη Ρωσία) και να εξορμήσουν στη Βόρεια Αφρική, με εφαλτήριο την Κρήτη, όπως πίστευαν οι Σύμμαχοι.
Τις παραμονές της επίθεσης, οι Σύμμαχοι είχαν τακτικό πλεονέκτημα σε ξηρά και θάλασσα, ενώ οι Γερμανοί στον αέρα. Έτσι, το γερμανικό επιτελείο αποφάσισε να διεξαγάγει την επιχείρηση από αέρος με τη χρησιμοποίηση δυνάμεων αλεξιπτωτιστών σε ευρεία κλίμακα, για πρώτη φορά στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία. Επικεφαλής των γερμανικών δυνάμεων τέθηκε ο πτέραρχος Κουρτ Στούντεντ, 51 ετών, βετεράνος πιλότος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε στη διάθεσή του 1190 αεροπλάνα (πολεμικά και μεταγωγικά) και 29.000 άνδρες (αλεξιπτωτιστές και πεζικάριους), ενώ οι Ιταλοί θα συνεισέφεραν 3.000 στρατιώτες.
Την Κρήτη υπερασπίζονταν όσοι έλληνες στρατιώτες είχαν παραμείνει στο νησί και δυνάμεις της Βρετανικής Κοινοπολιτείας (Βρετανοί, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιωτικοί), που είχαν διεκπεραιωθεί από την κατεχόμενη Ελλάδα. Το γενικό πρόσταγμα είχε ο νεοζηλανδός στρατηγός Μπέρναρντ Φράιμπεργκ, 52 ετών, βετεράνος και αυτός του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι υπερασπιστές της Μεγαλονήσου ανήρχοντο σε περίπου 40.000, αλλά είχαν ανεπαρκή και απαρχαιωμένο οπλισμό, ιδίως οι Έλληνες.
Στην περιοχή των Χανίων είχε εγκατασταθεί ο Βασιλιάς Γεώργιος Β' και η εξόριστη Ελληνική Κυβέρνηση υπό τον Εμμανουήλ Τσουδερό. Οι Σύμμαχοι γνώριζαν με μεγάλες λεπτομέρειες το γερμανικό σχέδιο επίθεσης, αφού είχαν κατορθώσει για πρώτη φορά να σπάσουν του γερμανικό κώδικα επικοινωνιών («Επιχείρηση Αίνιγμα»). Όμως, το πλεονέκτημα αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκαν, εξαιτίας των διαφωνιών του Φράιμπεργκ με τους ανωτέρους του στο Λονδίνο. Οι Αμερικανοί δεν είχαν εισέλθει ακόμη στον Πόλεμο.
Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί της 20ης Μαΐου 1941, με τη ρίψη αλεξιπτωτιστών σε δύο μέτωπα: στο αεροδρόμιο του Μάλεμε και στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Τα πρώτα κύματα των αλεξιπτωτιστών ήταν εύκολη λεία για τους Νεοζηλανδούς και τους Έλληνες που υπεράσπιζαν το Μάλεμε. Στις μάχες έλαβε μέρος και μεγάλος αριθμός αμάχων με ό,τι όπλο είχε στη διάθεσή του, από μαχαίρια ως όπλα από την εποχή της Κρητικής Επανάστασης.

Οι Γερμανοί δεν υπολόγισαν τη συμμετοχή αμάχων στις επιχειρήσεις
Η συμμετοχή χιλιάδων αμάχων στις επιχειρήσεις ήταν ένας παράγων που δεν είχαν υπολογίσει οι γερμανοί σχεδιαστές της επιχείρησης. Πίστευαν ότι οι Κρητικοί, γνωστοί για τα αντιμοναρχικά τους αισθήματα, θα υποδέχονταν τους Γερμανούς ως ελευθερωτές. Μία ακόμη λανθασμένη εκτίμηση της γερμανικής αντικατασκοπείας υπό τον ναύαρχο Βίλχελμ φον Κανάρις ήταν ο αριθμός των μαχητών στην Κρήτη, τους οποίους υπολόγιζαν σε μόνο 5.000 άνδρες.
Στις 4 το απόγευμα της 20ης Μαΐου ένα νέο κύμα αλεξιπτωτιστών έπεσε στο Ρέθυμνο και μία ώρα αργότερα στο Ηράκλειο. Τώρα, οι μάχες διεξάγονταν σε τέσσερα μέτωπα: Χανιά, Μάλεμε, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Η πρώτη μέρα της Μάχης της Κρήτης έληξε με μεγάλες απώλειες για τους Γερμανούς και αβέβαια έκβαση. Ο διοικητής των γερμανικών δυνάμεων, πτέραρχος Κουρτ Στούτεντ, απογοητευμένος από την εξέλιξη των επιχειρήσεων, σκέφθηκε ακόμη και την αυτοκτονία, αναλογιζόμενος την υπόσχεση που είχε δώσει στον Φύρερ για μια εύκολη νίκη. Το βράδυ της ίδιας μέρας, μετά από μεγάλες περιπέτειες, ο βασιλιάς Γεώργιος Β' και η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση μεταφέρθηκαν με βρετανικό πολεμικό στην Αίγυπτο.
Από τα ξημερώματα της 21ης Μαΐου οι μάχες συνεχίσθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα και στα τέσσερα μέτωπα. Οι Γερμανοί επικεντρώθηκαν στην κατάληψη του αεροδρομίου του Μάλεμε, όπως ήταν ο πρωταρχικός τους στόχος και τα κατάφεραν προς το τέλος της ημέρας. Επωφελήθηκαν από την ασυνεννοησία στις τάξεις των Συμμάχων, αλλά υπέστησαν και πάλι μεγάλες απώλειες. Ανάμεσα στους γερμανούς αλεξιπτωτιστές που κατέλαβαν το Μέλεμε ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα του αθλητισμού και της πυγμαχίας, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Μαξ Σμέλινγκ, 36 ετών, που έφερε το βαθμό του δεκανέα.
Η κατάληψη του αεροδρομίου ήταν στρατηγικής σημασίας για την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Οι Γερμανοί άρχισαν να μεταφέρουν μεγάλες δυνάμεις από την Ελλάδα και με τον σύγχρονο οπλισμό που διέθεταν ήταν θέμα χρόνου η κυριαρχία τους στη Μεγαλόνησο. Στις 28 Μαΐου οι Γερμανοί είχαν απωθήσει τις συμμαχικές δυνάμεις προς τα νότια, καθιστώντας τον αγώνα τους μάταιο. Έτσι, το Λονδίνο αποφάσισε την απόσυρση των δυνάμεων της Κοινοπολιτείας από την Κρήτη και τη μεταφορά τους στην Αίγυπτο. Όσες μονάδες δεν τα κατάφεραν, παραδόθηκαν στους Γερμανούς. Πολλοί Έλληνες μαχητές και μαζί τους 500 Βρετανοί ανέβηκαν στα απρόσιτα βουνά της Κρήτης για να συνεχίσουν τον αγώνα. Την 1η Ιουνίου, με την παράδοση 5.000 μαχητών στα Σφακιά, έπεσε η αυλαία της Μάχης της Κρήτης.
Οι απώλειες για τους Συμμάχους ήταν: 3.500 νεκροί, 1.900 τραυματίες και 17.500 αιχμάλωτοι. Οι Γερμανοί, σύμφωνα με δικά τους στοιχεία, είχαν 3.986 νεκρούς και αγνοούμενους, 2.594 τραυματίες, ενώ έχασαν 370 αεροπλάνα. Σύμφωνα, όμως, με συμμαχικούς υπολογισμούς, οι γερμανικές απώλειες ξεπέρασαν τις 16.000.
Η Μάχη στην Κρήτη ονομάστηκε και «Νεκροταφείο των γερμανών αλεξιπτωτιστών», εξαιτίας των μεγάλων απωλειών τους, γεγονός που ανάγκασε τον Χίτλερ να διατάξει τον τερματισμό κάθε αεραποβατικής επιχείρησης στο μέλλον. Από την πλευρά τους, οι Σύμμαχοι εντυπωσιάστηκαν από τις μεγάλες δυνατότητες των αλεξιπτωτιστών στη μάχη και δημιούργησαν τις δικές τους αεραποβατικές δυνάμεις.


Διαβάστε περισσότερα: http://www.sansimera.gr/articles/267#ixzz2TpzuLlib
Read more

Συμμετοχή του Δήμου Δομοκού στη Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.!!!

Εκτυπώσιμη μορφήΑποστολή μέσω emailΕξαγωγή σε PDF
Κατηγορία: 
Ετικέτες: 
Ο Δήμος Δομοκού με στόχο να αναδείξει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του, την τοπική ιστορία, τα φυσικά & ιστορικά μνημεία  αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, συμμετέχει και φέτος στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, που θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 26 Μαϊου 2013, στη πόλη της Λαμίας.
Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας.

Δήμαρχος Δομοκού
Στυλιανός Α. Σύρος

Θα βρισκόμαστε στο Β' Κτίριο, Περίπτερα: 63, 64 & 65.

Read more

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ. ΕΝΑΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ!

                                               O Μιχάλης Καλογεράκης, ένας εφευρέτης και πολυμήχανος ηλεκτρολόγος μηχανικός και ηλεκτρονικός από την Κρήτη, μιλάει στον δημοσιογράφο Ιωσήφ Παπαδόπουλο για όσα έχει επιτύχει στους τομείς της αιολικής και ηλιακής ενέργειας και στις εναλλακτικές μορφές καυσίμου που παράγει, χρησιμοποιώντας σάπια φρούτα, σακχαροκάλαμο και νερό με την μορφή υδρογόνου.http://www.ribandsea.com/main/index.p...
Read more

Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

H Google λανσάρει παπούτσια που μιλάνε! Google Talking Shoes!!!

H Google λανσάρει παπούτσια που μιλάνε! Google Talking Shoes
 


 Η Google διευρύνει τις δραστηριότητές της στην τεχνολογία και πάει πέρα από τις μηχανές αναζήτησης, τα Google News, το Gmail και τα social media: αναπτύσσει αθλητικά παπούτσια!
Τα παπούτσια της Google έχουν επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπια, ειδικούς αισθητήρες στο κάτω μέρος, αλλά και Bluetooth για να συνδέονται με το κινητό ή κάποια άλλη φορητή συσκευή.
Τα “έξυπνα” παπούτσια της Google διαδραματίζουν ρόλο γυμναστή, βοηθώντας τον κάτοχό τους να κάνει ασκήσεις και να αδυνατίσει.
Μάλιστα, τον παρακινούν να αθλείται και του βάζουν τις φωνές όταν αράζει στον καναπέ.
Τα παπούτσια της Google δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Zach Lieberman και έχουν τεχνολογίες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα κινητά τηλέφωνα.
Αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Adidas, με την Google να δηλώνει ότι δεν την ενδιαφέρει ο κλάδος της υπόδησης, αλλά η επίδειξη των δυνατοτήτων της τεχνολογίας.
πηγή  : econews.gr   

Read more

O Roger Waters επιστρέφει με το «The Wall» στην Αθήνα!!! PLUS INFO: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ!!!


Ο Roger Waters
επιστρέφει με το «The Wall»
στην Αθήνα

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 


Ο Roger Waters πραγματοποιεί τη μεγαλειώδη του επιστροφή στην Ευρώπη για το 2013 με το οπτικοακουστικό του αριστούργημα – THE WALL.
O Roger Waters, συνιδρυτής και κύριος συνθέτης των PINK FLOYD ανακοινώνει την επιστροφή της μεγαλειώδους παραγωγής του THE WALL στην Ευρώπη το 2013. Το οπτικοακουστικό του αριστούργημα , που περιγράφει την αποξένωση και μετάλλαξη του ατόμου , θα αναπαραχθεί στην ολότητα του με την βοήθεια της πλήρης μπάντας του και μιας εξέχουσας παραγωγής. Το The Wall αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες περιοδείες στην ιστορία της rock μουσικής με 192 παραστάσεις και 3.3 εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.
Η περιοδεία του 2013 θα πραγματοποιηθεί σε 25 μεγαλοπρεπή στάδια όπως το Wembley του Λονδίνου, το Stade de France στο Παρίσι, το Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης, το Αmsterdam Arena και το Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.RogerWaters.com
Ο Roger Waters έχει επανασχεδιάσει και επεκτείνει την παραγωγή του The Wall σύμφωνα με τα δεδομένα των μεγάλων αυτών συναυλιακών χώρων ώστε όλοι οι θεατές να ζήσουν την μοναδική αυτή εμπειρία στον μέγιστο δυνατό βαθμό.


Ο Roger Waters δηλώνει:
“Είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος που επιστρέφουμε με το The Wall στην Ευρώπη. Έχω επανασχεδιάσει το show ειδικά για μεγάλους συναυλιακούς χώρους. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά πολύ καλό. Ακόμη πιο εντυπωσιακό, συγκινητικό και δραματικό από ποτέ. Η συγκεκριμένη παραγωγή δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 40 χρόνια πριν. Δε θα μπορούσαμε να επιτύχουμε ικανοποιητικά την συναισθηματική, μουσική και θεατρική απόδοση του έργου. Με τη βοήθεια όμως της σύγχρονης τεχνολογίας αυτό είναι πλέον εφικτό.”
To 2010 o Roger Waters με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων και των ειδικών εφέ, επαναπροσδιόρισε την σκηνική παρουσίαση του The Wall, η οποία επιβραβεύθηκε με αμέτρητες sold out εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και οι 9 συνεχόμενες sold out εμφανίσεις στο στάδιο River Plate του Μπουένος Αίρες στην Αργεντινή. Το The Wall αποτελεί ένα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής με εμφανές αντίκτυπο στην pop κουλτούρα και με απήχηση σε πολλές γενιές φίλων της μουσικής.
Πριν από το 2010, το μέγεθος του show αποτελούσε απαγορευτικό παράγοντα για την δυνατότητα περιοδείας του. Σήμερα όμως οι περιορισμοί αυτοί έχουν εξαλειφθεί.
Ο Roger Waters έδωσε νεα πνοή στην εμφάνιση και στο συναίσθημα του έργου ώστε να εναρμονίζεται με τα σημερινά δεδομένα αλλά ταυτόχρονα να διατηρεί την αυθεντική θεατρική του μαγεία.
Η πρωτότυπη παρουσίαση του The Wall πραγματοποιήθηκε το 1980 μέσα από 29 εμφανίσεις στα πλαίσια της περιοδείας για την προώθηση του ομώνυμου δίσκου καθώς επίσης και στο Βερολίνο για τον εορτασμό της πτώσης του Τείχους.

Ο ξένος τύπος σχολιάζει χαρακτηριστικά για το υπερθέαμα του «Τείχους»:
“The best Arena show ever.  Period.” - New York Post
“The Wall Live is flawless. Everyone should see it once before they die.”- Philadelphia Inquirer
“The work resonates even more strongly than before” - The Independent
“The Wall is a triumph of scale and ambition…. the pinnacle of rock achievement” The Times, London
“You certainly get a lot of bang for your bucks” - The Telegraph
“The Wall is the perfect screen for the most eye-popping, thought provoking concert animations and visual graphics I’ve ever seen.” - London Evening Standard
“It is impossible not to be impressed with this show as a sensory experience” - The Guardian
 
THE WALL – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 2013

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
Σάββατο 20 Ιουλίου,  Werchter Festival Site
Τρίτη 23 Ιουλίου, Στάδιο Poljud, Σπλιτ
Παρασκευή 26 Ιουλίου, Στάδιο Euganeo, Πάδοβα
Κυριακή 28 Ιουλίου, Ολυμπιακό Στάδιο, Ρώμη
Τετάρτη 31 Ιουλίου , Αθήνα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
Σάββατο 3 Αυγούστου, University Sports Field, Κωνσταντινούπολη
Τετάρτη 7 Αυγούστου, Στάδιο Synot Tip, Πράγα
Παρασκευή 9 Αυγούστου, Commerzbank Arena, Φρανκφούρτη
Κυριακή 11 Αυγούστου, Στάδιο Parken, Κοπεγχάγη
Τετάρτη 14 Αυγούστου, Telenor Arena, Όσλο
Πέμπτη 15 Αυγούστου, Telenor Arena, Όσλο
Σάββατο 17 Αυγούστου, Στάδιο Ullevi, Γκέτεμποργκ
Τρίτη 20 Αυγούστου, Στάδιο Narodowy, Βαρσοβία
Παρασκευή 23 Αυγούστου, Donauinsel, Βιέννη
Κυριακή 25 Αυγούστου, Στάδιο Puskas Ferenc, Βουδαπέστη
Τετάρτη 28 Αυγούστου, Piata Consitutiei, Βουκουρέστι
Παρασκευή 30 Αυγούστου, Στάδιο Vasil Levski, Σόφια

ΣΕΠΤΕΜBΡΙΟΣ 2013
Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου, Usce Park, Βελιγράδι
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Στάδιο, Βερολίνο
Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, Esprit Arena, Ντύσελντορφ
Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, Άμστερνταμ Arena
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, Letzigrund stadium, Ζυρίχη
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, Στάδιο Wembley, Λονδίνο
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, Στάδιο Aviva, Δουβλίνο
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, Stade de France,  ΠΑΡΙΣΙ  

Read more

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στο Passport!!!


Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης
στο Passport

Σάββατο, 11, 18, 25 Μαΐου 2013

Μετά τις πετυχημένες εμφανίσεις του Αλκίνοου Ιωαννίδη στο PassPort, αυτές παρατείνονται, προσθέτοντας στο πρόγραμμα άλλο ένα live, το Σάββατο, 25 Μαϊου.
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και οι μουσικοί και τεχνικοί του συνοδοιπόροι, κλείνουν τις φετινές χειμερινές τους εμφανίσεις, στον Πειραιά, στον αγαπημένο χώρο του PASSPORT, με δύο παραστάσεις.
Το πρόγραμμα αποτελείται από τραγούδια της δισκογραφίας του αλλά και διασκευές και στηρίζεται στη βαθύτητα και την απλότητα του τραγουδιού, τη μοιρασιά και την επικοινωνία.

Μαζί του οι σπουδαίοι μουσικοί:
Γιώργος Κοντραφούρης: Hammond organ, πιάνο
Γιώργος Καλούδης: τσέλο, κρητική λύρα
Νίκος Παραουλάκης: νέυ, κιθάρα
Άγγελος Πολυχρόνου: κρουστά  
Read more

Τινάχτηκε στον αέρα ολόκληρη γειτονιά στη Σαλαμίνα! Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά – Ανυπολόγιστη καταστροφή!!!


- Άγνωστη ακόμη η αιτία της ισχυρότατης έκρηξης που συγκλόνισε τη Σαλαμίνα
- Σημειώθηκε σε ταβέρνα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου
- Από θαύμα δεν υπήρξαν νεκροί – 13 οι τραυματίες, οι περισσότεροι με ελαφρά τραύματα
- Απέναντι από την ταβέρνα υπάρχει εκκλησία όπου την ώρα της έκρηξης ήταν σε εξέλιξη μνημόσυνο!
 

  


Απίστευτες εικόνες καταστροφής στη Σαλαμίνα μετά από ισχυρότατη έκρηξη που κατέστρεψε ολοσχερώς μια ταβέρνα, που ήταν κλειστή τη στιγμή της έκρηξης.
Ήταν τέτοιο το ωστικό κύμα που προκλήθηκε, που έσπασαν τζάμια κοντινών σπιτιών και καταστράφηκαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα.   

Έχουν τραυματιστεί 13 άνθρωποι, που έτυχε να περνούν από το σημείο την ώρα της έκρηξης. Οι περισσότεροι έχουν ελαφρά τραύματα, κυρίως εκδορές και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες. Μια γυναίκα έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Έχει υποστεί θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, θα τις γίνουν εξετάσεις και θα μείνει το βράδυ προληπτικά στο νοσοκομείο. 

Read more

H ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ EUROVISION 2013!!!Emmelie De Forest - Only Teardrops [DENMARK - EUROVISION 2013]!!!

Read more

Γκρέμισαν πυραμίδα των Μάγιας για μπάζα!!!

Μια από τις μεγαλύτερες πυραμίδες των Μάγιας στο Μπελίζ καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς όταν οι εργολάβοι που έχουν αναλάβει την κατασκευή του οδικού δικτύου της περιοχής χρειάστηκαν μπάζα για επιχωματώσεις. λλοι περιοχή οι εργολάβοι βρίκαν μια πιο έυκολη και οικονομική λύση. Χωρίς δισταγμό κατεδάφισαν τον πυραμιδικόΤο Blogger είναι ένα δωρεάν εργαλείο δημοσίευσης ιστολογίων από τη Google για να μοιράζεστε εύκολα τις σκέψεις σας με τον υπόλοιπο κόσμο. Το Blogger κάνει απλή τη δημοσίευση κειμένου, φωτογραφιών και βίντεο στο προσωπικό σας ιστολόγιο ή σε ένα συνιστολόγιο. ναό των Μάγιας, ύψους 30 μέτρων, που βρισκόταν πάνω σε ένα λοφίσκο.


Μετά από καταγγελίες αρχαιολόγων οι εργασίες σταμάτησαν, αν και η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, αλλά τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι της τάξης των 5000 δολλαρίων μόνο!

Το Μπελίζ, έχει θεσμοθετήσει νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των αρχαιολογικών μνημείων αλλά τα χαμηλά πρόστιμα και οι περιπτώσεις διαπλοκής με κυβερνητικούς αξιωματούχους ουσιαστικά αφήνουν τα μνημεία απροστάτευτα.


ΠΗΓΗ:http://perierga.gr/2013/05/γκρέμισαν-πυραμίδα-μάγιας-για-μπάζα/

Read more

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Gianluca Bezzina - Tomorrow (Malta) 2013 Eurovision Song Contest Official Video !!!

Read more

STEPHAN LASME- OI TAΠΕΣ ΤΟΥ ΛΑΣΜΕ!!!

Read more

ΜΗΝ ΒΙΑΣΤΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΝΗΡΕ ΣΚΕΨΕΙΣ!!!

 

ΑΜΑΝ ΠΙΑ...ΠΟΝΗΡΑ ΜΥΑΛΑ!!!
Read more

Αυστραλή 106 ετών ζει την αμαρτία με 73χρονο!!!

ΕΧΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΠΩΣ ΑΥΤΗ Η ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ!!!

Το γεγονός ότι έχουν 33 χρόνια διαφορά είναι το λιγότερο περίεργο στη σχέση τους. Η Μάτζορι Χέμερντ, 106 ετών, τα έφτιαξε με τον Γκάβιν Κρόφορντ, ένα σχολιαρόπαιδο που μόλις έκλεισε τα 73! Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από δύο χρόνια σε γηροκομείο της πόλης Κιου της Αυστραλίας και έκτοτε είναι αχώριστοι. Τόσο η Χέμερντ όσο και ο Κρόφορντ δεν υπήρξαν ποτέ παντρεμένοι, λένε όμως ότι άξιζε να περιμένουν τόσες δεκαετίες μέχρι να βρουν τον πραγματικό έρωτα. «Μάθαμε και οι δυο μας ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην την απολαμβάνουμε» εξήγησε ο Κρόφορντ στη Daily Telegraph. 


Το ζευγάρι πάντως δεν έχει σκοπό να επισημοποιήσει τη σχέση: «Είμαι πολύ ανεύθυνη για γάμο. Μου αρέσει να ζω στην αμαρτία» είπε η Χέμερντ. Η ατίθαση Μάτζορι θα μπορούσε εξάλλου να τα είχε καταφέρει καλύτερα. Όπως διευκρινίζει η Huffington Post, το Ρεκόρ Guinness για το ζευγάρι με τη μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας ανήκει στην Γκέρτρουντ Γκραμπ και τον Τζον Τζέινουεϊ. Η Γκραμπ ήταν 18 ετών όταν παντρεύτηκε τον βετεράνο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1927, όταν εκείνος ήταν 81!!!

πηγή: in.gr
Read more

«Η Ελλάδα μου, ήλιος και θάλασσα»!!!

Ο τίτλος του ελληνικού doodle που σχεδίασε ο μικρός μαθητής Αστέριος Ρέυνικ, ο οποίος νίκησε τον διαγωνισμό Doodle 4 Google, είναι «η Ελλάδα μου, ήλιος και θάλασσα».
Ο μικρός μαθητής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λιτοχώρου, έλαβε μέρος στον διαγωνισμό της Google ο οποίος ήταν ανοιχτός για όλους τους μαθητές στην Ελλάδα, από 6 ως 18 ετών. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να ενθαρρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους για να σχεδιάσουν το λογότυπο της Google. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι «Η Ελλάδα μου» και θα πρέπει το doodle το οποίο θα σχεδιάσουν οι μαθητές να αντικατοπτρίζει την δική τους άποψη για την Ελλάδα.

Η Ελλάδα μου, ήλιος και θάλασσα, ξεχώρισε σε ψηφοφορία που είχε διάρκεια από 15 Απριλίου – 7 Μαΐου 2013.

Η τελετή ανακοίνωσης του τελικού νικητή πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2013 και σημερα ο νικητής θα απολαμβάνει την πρώτη θέση για 24 ώρες στην πρώτη σελίδα της μεγαλύτερης μηχανής αναζήτησης.

Τα έργα κρίθηκαν ξεχωριστά ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκε ο μαθητής:

Ομάδα I: 1η-3η δημοτικού
Ομάδα II: 4η-6η δημοτικού
Ομάδα III: Γυμνάσιο
 Ομάδα IV: Λύκειο    


αναλυτικοτερα: http://perierga.gr/2013/05/η-ελλάδα-μου-ήλιος-και-θάλασσα/
Read more

Βρέθηκε πάριζα ΝΙΚΑΣ με DNA αλόγου!!!

Ανακαλείται, με απόφαση του ΕΦΕΤ, πάριζα σε φέτες της εταιρείας Νίκας ΑΕ, ύστερα από την ανεύρεση γενετικού υλικού αλόγου σε δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική επωνυμία "Πάριζα ΝΙΚΑΣ σε φέτες". Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, το δείγμα έχει ημερομηνία λήξης 17/6/2013.

Στο εν λόγω προϊόν, βάσει εργαστηριακής ανάλυσης, ανιχνεύτηκε DNA αλόγου σε εκτιμώμενο ποσοστό ανάμεσα σε 0,1% και 1%.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου του εν λόγω προϊόντος από την επιχείρηση.
Read more

Μια παγωμένη καφετέρια στην έρημο!!!


Το cafe Chillout στο Ντουμπάι είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πάγο, με την επίπλωση, τα διακοσμητικά αντικείμενα, τα σερβίτσια να έχουν μπει κυριολεκτικά στην κατάψυξη, ενώ έξω η θερμοκρασία ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι επισκέπτες είναι εξοπλισμένοι με μπότες, ισοθερμικά ρούχα και χοντά καπέλα προκειμένου να απολαύσουν τον καφέ τους σε πολικές θερμοκρασίας.


Ζηλεύοντας τρόπον τινά τη δόξα άλλων παγωμένων δομών ανά τον κόσμο, ξενοδοχείων πρωτίστως, και μετά από το χιονοδρομικό κέντρο της ερήμου, το Ντουμπάι αποφάσισε να αποκτήσει και ένα παγωμένο καφέ, για να δροσίσει λίγο παραπάνω τους ντόπιους αλλά και για να προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία στους επισκέπτες. Στα must ροφήματα του ca
σοκολάτα με μπόιμένου να ζεσταθούν λίγο παραπάνω…  

ΠΗΓΗ:http://perierga.gr/2013/05/μια-παγωμένη-καφετέρια-στην-έρημο/Read more

Ase me - Dimitris Korgialas & Evridiki!!!Read more

Ase me - Dimitris Korgialas & Evridiki!!!Read more

Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!!!

ΑΝ ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΓΧΑΡΩ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ!!! ΤΡΟΜΕΡΗ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΄΄ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ΄΄ ΜΕ 100-88!!!
Read more

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Cska Moscow-Ολυμπιακός 52-69 Τα highlights!!!

Read more

ΕΡΩΤΑΣ ΤΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑ!!!

ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΝΙΩΘΕΙΣ ΠΩΣ ΠΝΙΓΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΣ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙΣ!!! ΚΑΘΑΡΑ ΣΤΑ ΙΣΙΑ!!!


ΟΜΩΣ ΑΣ ΤΟ ΘΕΣΩ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ!!! ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΕΛΑ ΣΟΥ!!! ΝΙΩΘΕΙΣ ΤΟΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ!!! ΝΙΩΘΕΙΣ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ...ΤΕΤΟΙΑ ΑΓΑΠΗ, ΤΕΤΟΙΟΝ ΕΡΩΤΑ...ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ!!! ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΦΙΛΑΣ ΚΑΙ ΝΙΩΘΕΙΣ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΚΑΠΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΟΥ ΑΛΛΑ ΑΝΟΙΓΕΙΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ!!! ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΑΓΓΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΥΓΕΙ Η ΑΦΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΟΥ!!! ΤΟΣΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!!! 

ΟΜΩΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΚΩΛΥΕΣΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΦΡΙΚΑΡΕΙ???????
ΤΗΣ ΤΟ ΛΕΣ ΧΑΛΑΡΑ ΚΑΙ ΗΡΕΜΑ Η ΤΗΝ ΠΙΑΝΕΙΣ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΡΙΚΙΑ ΣΤΑ ΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΛΕΣ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΓΙΝΕΙ??? ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΣ ΤΟ ΔΩΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ!!! 

ΑΝ ΦΟΒΗΘΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΦΥΓΕΙ???? ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΤΕ??? ΤΙ???? 
ΠΦΦΦΦΦ.......ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑ Ο ΕΡΩΤΑΣ!!! ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΟΛΥ!!! ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ: atsalakwtos!!!
Read more

Giorgos Sampanis - Ego pou s'agapao (new 2012, lyrics)!!!

Read more